Familjerätt & vårdnadstvister region Stockholm

Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro och Eskilstuna

Svensk familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande specialistbyrå inom familjerätt. Vi företräder i vårdnadstvister och övrig familjerätt i hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Stockholm utgår från Stockholm och regionens upptagningsområde är hela Stockholm med upptagning i Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, Gotland, Nyköping och Eskilstuna. Juristerna anslutna till regionen är i huvudsak fokuserade på vårdnadstvister men företräder även klienter i andra frågor relaterade till ekonomisk familjerätt.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden inom familjerätt. I stor-Stockholmsregionen bor det över 2,6 miljoner invånare, regionen har den högsta befolkningskoncentrationen i Sverige. I regionen finns särskild kompetens inom gränsöverskridande familjejuridik fokuserad mot området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som annan europeisk eller internationell familjerätt. Du kan kontakta oss för en kostnadsfri bedömning genom att klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss