Familjerätt och Vårdnadstvister i Stockholm

Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro och Eskilstuna

Svensk familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande familjerättsbyrå. Vi företräder i vårdnadstvister och övrig familjerätt i hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Stockholm utgår från Stockholm med ett lokalt kontor även i Västerås. Regionens upptagningsområde är hela stor-Stockholm och det lokala kontoret i Västerås har upptagning i Uppsala, Västerås, Örebro, Gotland och Eskilstuna. Juristerna anslutna till regionen är i huvudsak fokuserade på vårdnadstvister men företräder även klienter i frågor om bouppteckning, bodelning, arvstvister med mera.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden inom familjerätt. I stor-Stockholmsregionen bor det över 2,6 miljoner invånare, regionen har den högsta befolkningskoncentrationen i Sverige. I regionen finns särskild kompetens inom gränsöverskridande familjejuridik fokuserad mot området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som annan europeisk eller internationell familjerätt. Du kan kontakta oss för en kostnadsfri bedömning genom att klicka här.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss