Familjerätt och Vårdnadstvister i Norrland

Norrland, Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, Pajala, Lycksele och Örnsköldsvik

Svensk familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande familjerättsbyrå. Vi företräder i vårdnadstvister och övriga familjerättsliga tvister i hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Nord utgår från Umeå och Borlänge. Regionen har upptagning i hela Norrland och ärenden utförs frekvent i Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, Pajala, Lycksele och Örnsköldsvik. Juristerna som är anslutna till region Nord är i huvudsak inriktade mot vårdnadstvister, arvstvister, bouppteckning och bodelningsfrågor.

I region Nord finns Sveriges enda vägöverfört till Finland. Regionen är präglad av gränsöverskridande familjejuridik inom området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som finsk rätt.

För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss