Familjerätt & vårdnadstvister region nord

Norrland, Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, Pajala, Lycksele och Örnsköldsvik

Svensk familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande specialistbyrå inom familjerätt. Vi företräder i vårdnadstvister och övriga familjerättsliga ärenden i hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Nord utgår från Umeå men har upptagning i hela Norrland och ärenden utförs frekvent i Sundsvall, Härnösand, Luleå, Östersund, Lycksele, Gällivare, Haparanda samt Skellefteå. Juristerna som är anslutna till region Nord är i huvudsak inriktade mot vårdnadstvister men företräder även klienter i andra frågor relaterade till ekonomisk familjerätt.

I region Nord finns Sveriges enda vägöverfört till Finland. Regionen är präglad av gränsöverskridande familjejuridik inom området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som finsk rätt.

För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här

Behöver du hjälp?

Kontakta oss