Familjerätt & vårdnadstvister region syd

Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad

Svensk familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande specialistbyrå inom familjerätt. Vi företräder i vårdnadstvister och övriga familjerättsliga ärenden i hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Skåne utgår från Malmö men regionen har upptagning i hela Skåne och arbetar dagligen i Ystad, Lund, Helsingborg, Karlskrona samt Kristianstad. Jurister tillhörande region Skåne är fokuserade mot vårdnadstvister men företräder även klienter i andra frågor relaterade till ekonomisk familjerätt.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal familjerättsliga mål. I regionen bor ca 1,5 miljoner invånare. I region Skåne finns Sveriges enda vägöverfört till Danmark. Regionen är präglad av gränsöverskridande familjejuridik inom området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som dansk rätt. För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss