Vårdnad Malmö Svensk Familjejuridik

Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad

Svensk familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande familjerättsbyrå. Vi företräder i vårdnadstvister och övrig familjejuridik i hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Skåne utgår från Malmö med ett lokalt kontor i Lund. Regionen har upptagning i hela Skåne och arbetar dagligen i Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad. Jurister tillhörande region Skåne är fokuserade mot vårdnadstvister, arvstvister, bouppteckningar och bodelning men handlägger även all övrig juridik inom familjerättens område.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal familjerättsliga mål. I regionen bor ca 1,5 miljoner invånare. I region Skåne finns Sveriges enda vägöverfört till Danmark. Regionen är präglad av gränsöverskridande familjejuridik inom området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som dansk rätt. För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss