Familjerätt & vårdnadstvister region väst

Göteborg, Halmstad, Växjö och Jönköping

Svensk Familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande specialistbyrå inom familjerätt. Vi företräder i vårdnadstvister och övriga familjerättsärenden över hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Väst utgår från Göteborg med upptagning i hela Göteborgsområdet samt Vänersborg, Uddevalla, Alingsås, Borås, Halmstad, Varberg, Skövde och Jönköping. Jurister tillhörande region Väst är i huvudsak fokuserade på vårdnadstvister men företräder även klienter i andra frågor relaterade till ekonomisk familjerätt.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden. I region Väst bor ca 2 miljoner invånare. I region Väst finns Sveriges mest använda vägöverfört till Norge. Regionen är präglad av gränsöverskridande familjejuridik inom området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som norsk rätt. För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss