Familjerätt och Vårdnadstvister i Göteborg

Göteborg, Halmstad, Växjö och Jönköping

Svensk Familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk Familjejuridik är Sveriges ledande familjerättsbyrå. Vi företräder i vårdnadstvister och övriga familjerättsärenden över hela Sverige. Svensk Familjejuridik Region Väst utgår från Göteborg med ett lokalt kontor i Halmstad. Regionen har upptagning i hela Göteborgsområdet och det lokala kontoret i Halmstad har upptagning i området Halmstad, Växjö och Jönköping. Jurister tillhörande region Väst är i huvudsak fokuserade på vårdnadstvister men företräder även klienter i arvstvister, bodelningsfrågor, bouppteckningar och övrig juridik inom familjerättens område.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden. I region Väst bor ca 2 miljoner invånare. I region Väst finns Sveriges mest använda vägöverfört till Norge. Regionen är präglad av gränsöverskridande familjejuridik inom området vårdnadstvister, umgängestvister och övriga familjerättsliga frågor aktuella för familjer med koppling till såväl svensk som norsk rätt. För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss