UMGÄNGESRÄTT

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

UMGÄNGESRÄTT

Det är vanligt att föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn även om de inte lever tillsammans. Det kan finnas ett umgänge som är reglerat en sk umgängesrätt eller bara ett umgänge som härrör ur en gemensam överenskommelse. Det kan dock finnas frågor som rör barnets boende och umgänge med den andre föräldern som kan vara svåra att enas om.

Några av de mest vanliga frågor som uppstår är hur barnets umgänge ska se ut med föräldern som den inte bor med. Det är föräldrars uppgift att ansvara för att barnets behov av att träffa båda sina föräldrar tillgodoses via ett umgänge. Det är i första hand barnets rätt till båda sina föräldern som är centralt när man diskuterar umgängesrätt.

Oavsett om du har gemensam vårdnad, ensam vårdnad eller ingen vårdnad om ditt barn så har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. I dagligt tal brukar det kallas umgängesrätt. Umgänget kan se olika ut beroende på barnets situation. Det kan vara ett planerat umgänge varannan helg med övernattning eller ett umgänge i närvaron av en kontaktperson. Det är barnets rätt till båda sina föräldrar som ska vara styrande i frågor om umgänge. Syftet med umgänget är att barnet och umgängesföräldern ska etablera eller bibehålla en god relation till varandra. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på barns umgänge och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Inskränkning av umgänge

I vissa fall kan det handla om att barnet måste skyddas från en förälder som är våldsam, har missbruksproblem eller utnyttjar barnet. Det kan röra sig om en förälder som befinner sig i en livssituation som inte är lämplig för barnet att vistas i. Då behöver man som förälder inskränka i umgängesrätten och agera till skydd för barnet. Det är i sådana situationer som det kan bli nödvändigt att kontakta en familjerättsjurist om man vill inskränka den andre förälderns umgängesrätt.

I förlängningen kan det bästa alternativet vara att påbörja en tvist för att få ett juridiskt beslut från en domstol på hur det skall se ut för barnet i vardag med hänseende på umgänge med den andre föräldern. Det innebär att rätten ska pröva huruvida den andre föräldern ska ha en umgängesrätt eller inte.

Umgängessabotage

Det kan också vara så att det finns en reglerad umgängesrätt och att du behöver hjälp med att verkställa umgänget eller har frågor kring detta. Det händer ibland att en förälder saboterar sitt barns umgänge med den andra föräldern. Det innebär att det på egen hand kan vara svårt att få till ett fungerande umgänge.

Behöver du hjälp?

När föräldrar inte kan enas kring hur umgänget bäst ska utformas, eller om det ska utformas, för att barnets behov ska tillgodoses kan de behöva hjälp att bedöma detta. Det innebär oftast att en professionell bedömning av barnets situation behöver göras. Det kan vara svårt att som förälder själv kunna förutse och förstå vilka rättigheter och möjligheter som finns för barnet.

Om ditt barn har ett umgänge som inte fungerar eller om du vill göra ändringar i ditt barns umgänge behöver ni föräldrar vara överens om dessa ändringar. Om ni inte kan komma överens kan det vara bra att ta in en utomstående som hjälp.  Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara frågor kring barns umgänge och även hjälpa till med eventuella ändringar. Vi har omfattande vana och erfarenhet av utomrättsliga förhandlingar men även processvana i domstol. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på barns umgänge och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss