HAR DU FRÅGOR OM TESTAMENTE?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

VAD REGLERAS I TESTAMENTE?

Ett testamente innebär att den avlidne själv innan sin bortgång genom ett särskilt förordnande bestämt fördelningen av arvet. Det innebär att med ett upprättat testamente är det möjligt att påverka hur ditt arv ska fördelas efter bortgången. Det är nödvändigt med ett testamente om du vill testamentera en viss egendom till en särskild person, framförallt om den personen inte är en bröstarvinge. Det kan också vara bra att förtydliga om ett arv från dig rör sig om enskild egendom som således kan skyddas vid en bodelning om din arvinge skiljer sig.

Ett testamente måste dock följa i lagen angivna formella krav. Testamentet ska vara skriftligt och ha två vittnen som bevittnat testamentatorns handling genom sin närvaro. Det finns regler för hur ett testamente kan förklaras ogiltigt om det brister i de juridiska formkraven. Om ett testamente förklaras ogiltigt är det istället den legala arvsordningen som följs.

Det är i praktiken möjligt att testamentera bort allt arv, utom bröstarvingens lagliga arvsrätt, den så kallade laglotten. Barn kommer alltså att ärva sina föräldrar dock kan en övrig legal arvsordning frångås genom ett testamente.

Om det finns flera upprättade testamenten är det alltid det senast upprättade testamentet som gäller för arv. Ett testamente som reglerar arv är inte bindande utan kan återkallas när som helst. Det ska inte registreras hos någon myndighet.

Den allmänna tolkningsprincipen innebär att ett testamente ska ges den tolkning som kan antas överensstämma med den avlidnes vilja. Det är därför möjligt att väcka klandertalan om det finns skäl att anta att den avlidnes vilja inte framkommer i testamente exempelvis om denna varit påverkad av en obehörig eller inte kan anses vara vid sina sinnes fulla bruk vid tidpunkten för testamentets upprättande.

Då det svenska samhället har alltmer komplicerade familjeförhållanden kan det vara bra att upprätta ett testamente för att kunna reglera hur egendomen ska delas upp och ägas när man själv gått bort. Det kan vara ett bra sätt att undvika framtida konflikter om arv och arvsfrågor.

Hur förvaras ett testamente?

Testamentet är en värdehandling. För att testamentet ska vara giltigt behöver det finnas i original när arvet ska fördelas. Det behöver därför förvaras så att det finns tillgängligt för dödsboets räkning. Det händer att testamenten försvinner eller glöms bort och således inte kommer till kännedom för de, - eller den som förvaltar dödsboet. Det innebär att den legala arvsordningen gäller istället för testamentet.

Det kan innebära en risk att själv förvara sitt testamente hemma. Dels brand-, stöld- och skaderisk. Det finns även en risk för att testamentet inte hamnar i rätt händer efter din bortgång. Personen som hittar dokumentet kanske inte fullt ut förstår betydelsen av dokumentet eller förstår att det är ett testamente. Det kan också vara så att personen som hittar dokumentet i fråga inte själv gynnas av testamentet.

Det finns många sätt att förvara ditt testamente på men den bästa förvaringen är hos en tredje part utanför familjen. Vi på Svensk Familjejuridik har specialiserat oss på testamenten och förvaring av testamente. Det är då Svensk Familjejuridik som ansvarar för att ditt testamente kommer direkt i rätt händer, till dödsboet, efter att du gått bort.  Det kan dock vara bra att informera dina anhöriga om att det finns ett testamente som reglerar arvsfrågan.

Behöver du hjälp?

Om någon närstående gått bort kan det vara svårt att veta hur det fungerar med testamente och arv. Det kan också vara svårt att veta hur det blir med egendom som man själv lämnar efter sig. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara testamente och arvsfrågor men även hjälpa till att upprätta ett testamente. Vi kan även förvara testamenten. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på testamente och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss