Svensk Familjejuridik

Specialistbyrå inom Svensk Familjejuridik

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt
Våra Regioner
Logotyp

Svensk Familjejuridik

Tjänster

Familjerätt

 • Vårdnadstvister
 • Barns boende och umgänge
 • Internationell vårdnadstvist
 • LVU

Ekonomisk familjerätt

 • Arvstvister
 • Bodelning
 • Bouppteckning

Juridiska dokument

 • Umgängesavtal
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev och skuldebrev
 • Framtidsfullmakt

Ett helhetsgrepp om familjerätt

 • Vi är specialister på alla aspekter av familjerätt
 • Vi har särskild kompetens inom vårdnadstvister, bodelningstvister och arvsrätt
 • Vi tillhandahåller utbildningar inom familjerätt

Behöver du hjälp?

Kontakta oss