HAR DU FRÅGOR OM SKULDEBREV?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

SKULDEBREV

Skuldebrev är den handling du signerar när du lånar pengar av exempelvis banken. I dagligt tal brukar man kalla dokumentet för låneavtal.

Ett skuldebrev syftar till att tydliggöra det ekonomiska förhållandet mellan långivare och låntagare. Det kan exempelvis upprättas ett skuldebrev om ett par köper en gemensam bostad men de betalar olika kontantinsats. Ett skuldebrev reglerar då det ojämlika ekonomiska förhållandet så att den ena parten med tiden återbetalar summan till den andre parten. Om parterna är sambor kan det även vara bra att upprätta ett samboavtal då bostaden annars kan komma att delas lika vid en eventuell bodelning och skulden blir då avdragsgill.

Vad innehåller ett skuldebrev?

Ett skuldebrev innehåller uppgifter om vem som är långivare och vem som är låntagare samt vilken summa som avses. Om långivaren vill ha ränta på pengarna så ska även detta framgå av skuldebrevet liksom återbetalningstid. Det kan även vara bra att upprätta villkor för utebliven betalning eller sen betalning.

Om skulden har börjats att betalas av så bör detta antecknas på skuldebrevet alternativt att låntagaren får tillbaka skuldebrevet när summan är helt reglerad. Detta för att undvika att låntagaren får betala av skulden ytterligare en gång om exempelvis en tvist skulle uppstå.

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas av någon men det kan vara en bra försäkring mot framtida tvister att låta någon bevittna handlingen just för att bekräfta dess riktighet.

Behöver du hjälp med skuldebrev?

Det finns många olika regler och olika situationer där ett skuldebrev kan vara aktuellt att upprätta. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara syftet men även hjälpa till att upprätta ett skuldebrev. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på skuldebrev och för en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss