HAR DU FRÅGOR OM SAMBOAVTAL?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

SAMBOAVTAL

Ett samboavtal reglerar förhållanden mellan två parter som lever i en samborelation. Om du är sambo eller planerar att flytta ihop med din partner kan det vara bra att ta reda på vilka regler som gäller när man är sambo och hur en bodelning går till vid en eventuell separation.

Enligt sambolagen ska allt som betraktas som samboegendom delas lika när sambos separerar. Det innebär att det spelar ingen roll vem som står på hyreskontraktet eller betalat bostadsrätten om ett samboavtal saknas. Om bostad och bohag har införskaffats för gemensamt bruk är det att betrakta som samboegendom och egendomen behöver regleras i ett samboavtal för att bli enskild egendom. I ett samboavtal kan man avtala bort reglerna i sambolagen eller avtala om specifik egendom som inte ska vara samboegendom.

En bodelning blir aktuell när sambor flyttar isär eller om den ena sambon går bort. Sambor har inte rätt att ärva varandra om det inte skrivits ett testamente. Gåvor, arv och fordon behöver inte ingå i ett samboavtal då det i regel undantas från en bodelning. Möbler som en part haft med sig när den flyttar ihop omfattas inte heller av sambolagen och behöver därför inte bodelas vid en eventuell separation under förutsättning att egendomen inte införskaffats för gemensamt bruk.  Det är inte en huvudregel att bodelning behöver ske när sambor separerar utan en bodelning sker bara när en av parterna begär detta. En sådan framställan behöver ske inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde.

I vissa fall kan sambor överta den andres hyresrätt eller bostadsrätt även om bostaden inte är förvärvad för gemensam användning. Samborna ska då ha eller ha haft barn tillsammans eller också föreligger det synnerliga skäl för ett övertagande. Sambon som övertar bostaden ska ha störst behov av bostaden och ett övertagande i övrigt ska anses som skäligt.

Ett samboavtal kan upprättas även efter att man flyttat ihop. Avtalet blir giltigt när båda parter signerat det. Till skillnad från ett äktenskapsförord så ska inte samboavtalet registreras någonstans. Ett samboavtal kan när som helst ändras under förutsättning att båda parter är överens om detta.

Behöver du hjälp med ett samboavtal?

Det finns många olika situationer där ett samboavtal kan vara aktuellt att upprätta. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara hur sambolagen fungerar men även hjälpa till med att upprätta ett samboavtal. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på samboavtal och bodelning och för en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss