Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner
LVU

LVU - LAGEN OM VÅRD AV UNGA

Socialtjänsten ska så långt det är möjligt ge vård under frivilliga former. Det är först när det inte är möjligt med frivilliga insatser som socialtjänsten kan ansöka om vård enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det är förvaltningsrätten som beslutar om barnet eller den unge ska vårdas med stöd av LVU eller inte. Detta efter att socialnämnden i barnets hemkommun fattat beslut att ansöka om vård enligt LVU i förvaltningsrätten.

Vård enligt LVU kan ges på grund av missförhållanden i hemmet (2 § LVU ) eller tilllföljd av den unges eget beteende ( 3 § LVU) , båda paragraferna kan också användas samtidigt.

Barn och unga som placeras med stöd av LVU utanför hemmet kan placeras i en annan familj eller på ett särskilt boende som kallas för HVB hem (Hem får vård eller boende). Det finns även statliga institutioner i landet som vårdar ungdomar med stöd av 3 § LVU där vården emellanåt sker bakom låsta dörrar. Vårdformen för barnet / den unge beror på vilka behov barnet eller den unge bedöms ha av socialtjänsten.

Om du eller dina barn vårdas med stöd av LVU kan du behöva någon som för din talan i rättssalen. Både barn och föräldrar har rätt till ett offentligt biträde som betalas av staten. Du kan själv begära vem som ska företräda dig i förvaltningsrätten.

Att ett barn vårdas med stöd av LVU innebär inte att vårdnaden gått över till socialtjänsten utan vårdnadshavare har kvar vårdnaden över barnet/ den unge men ansvaret för vården vilar på socialtjänsten.

LVU - Omedelbart omhändertagande

Socialtjänsten kan ibland fatta beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU om de bedömer att ett beslut från förvaltningsrätten inte kan inväntas. Då kan en placering av ett barn eller en ungdom gå snabbt och ske samma dag som socialtjänsten fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.

Behöver du hjälp?

Om du eller ditt barn är föremål för vård med stöd av LVU kan det vara svårt att själv veta hur det juridiskt fungerar. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara LVU lagstiftningen och även företräda dig vid förhandlingen i Förvaltningsrätten. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på LVU-mål och för en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss