TESTAMENTERA DIN VILJA

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Att upprätta testamente

Att skriva testamente och tänka på det oundvikliga är något många drar sig undan från. Dels för att känns det olustigt att tänka på vad som ska komma, dels för att det känns krångligt eller onödigt att upprätta ett testamente.

Vad händer med dina tillgångar den dagen du går bort?

Genom att upprätta ett testamente kan du uttrycka din sista önskan i livet. Du väljer var din kvarlåtenskap hamnar, om det är hos nära och kära eller en välgörenhetsorganisation du brinner starkt för. Om testamente inte finns fördelas ägodelarna enligt lag till den avlidnes familj. I avsaknad av arvingar tillfaller kvarlåtenskapen den allmänna arvsfonden vilket kan vara viktigt att tänka på.

Testamente vid äktenskap

Är ni gifta men utan barn, har gemensamma barn eller barn sedan tidigare? Oavsett hur familjekonstellationen ser ut kan det vara en god idé att upprätta ett testamente och säkra dina önskemål inför framtiden. Gifta par ärver varandra med fri förfoganderätt om det inte finns något testamente som säger annat eller om ni inte har barn sedan tidigare (särkullbarn). Har ni gemensamma barn kan ni t. ex. bestämma att arvet efter er ska utgöra enskild egendom och inte omfattas av bodelningsregler. Ni kan även välja förvaltare för barnen om ni båda går bort innan de fyllt 18 år eller att arvet ska förknippas med andra villkor. Har ni särkullbarn har de andra rättigheter än gemensamma barn. Särkullbarn har möjlighet att få ut hela sitt arv på en gång och behöver inte vänta på att styvföräldern avlider. Genom testamente kan man däremot bestämma om de ska få ut hela sitt arv på en gång eller om de endast ska få sin laglott, det vill säga hälften av deras arv. På det sättet kan man trygga för den efterlevande maken eller makan.

Testamente när man är sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag. I första hand ärver barnen, gemensamma eller särkullbarn och i andra hand sambons föräldrar eller syskon. Det enda sambon har rätt till är en bodelning, det vill säga rätt till hälften av värdet på samboegendomen. För att kunna ärva varandra måste sambor skriva ett testamente som uttrycker en vilja om att lämna kvarlåtenskap till den andre.

Testamente när man är utan arvinge

Om du varken är gift, sambo eller har några barn, ärver dina föräldrar dig i första hand. Om dina föräldrar inte är vid livet, ärver dina syskon. Kusiner och andra mer avlägsna släktingar ärver inte enligt lag. För det fall att du varken har föräldrar eller syskon/syskonbarn i livet, går hela din kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden. Om du vill att din kvarlåtenskap tillfaller annan organisation än Allmänna arvsfonden, som exempelvis en annan förening, släkting eller vän, behöver du upprätta ett testamente som istället förklarar vad som ska hända med din egendom och dina medel.

Testamentets giltighet

För att ett testamente ska vara giltigt ska det uppfylla vissa formkrav. Testamentet måste upprättas skriftligt (muntliga testamenten gäller endast i vissa få undantagsfall). Den som skriver testamentet måste vara över 18 år, testamentet måste vara undertecknat och daterat samt bevittnat av två ojäviga personer som båda är myndiga. Testamentsvittnen måste båda vara samtidigt närvarande vid bevittningen och känna till att de bevittnar ett testamente men inte dess innehåll. Kopior på testamentet är ogiltiga (men kan accepteras om alla är överens) varför det är av stor vikt att förvara testamentet på ett lämpligt och säkert sätt. Ett testamente registreras således inte som exempelvis ett äktenskapsförord.

Att ändra sin vilja i testamentet och följa kraven

För att ändra ett testamente kan man förstöra det gamla eller ersätta det med ett nytt. Genom ett testamente kan man även bestämma vilken person som ska se till att verkställa den avlidnes sista önskan, så kallad testamentsexekutor.

Eftersom alla situationer är unika är det viktigt att varje enskilt testamente anpassas utifrån förutsättningarna och testators vilja. För att säkerställa att testamentet är korrekt utfört, giltigt samt ger uttryck för testators sista vilja, är det väsentligt att ta kontakt med kunnig jurist som kan följa formkraven.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende