BEHÖVER MAN SKRIVA ETT SAMBOAVTAL

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Behöver man skriva ett samboavtal

Att tänka efter före

Människor som flyttar samman och vill starta en gemensam framtid tänker sällan att det inte kommer att vara så för all framtid. Vem som äger bostaden eller står på hyresavtalet kanske inte känns så viktigt inför de gemensamma planerna om en framtid ihop. Att den ena parten betalar möbler och teknikutrustning kanske inte spelar så stor roll just där och då. Det vore också konstigt om man redan i inflyttningsstadiet kände att det vore bra att planera för en eventuell separation. Det kan också vara så att man kanske tänker tanken men vill inte ta ett sådant samtal med sin partner som kan bli sårad.

Att separera kan vara tufft

Det finns många exempel på samborelationer som av olika anledningar tar slut och som sker odramatiskt där var och en går åt skilda håll i samförstånd. Alla separationer ser dock olika ut och det går inte att på förhand veta hur det blir i framtiden. Om bara ena parten vill separera kan det bli en slitsam process och finns det barn i relationen kan det uppstå flera olika frågeställningar.

Sambolagen styr

I en samborelation är det sambolagen som styr hur bostad och bohag ska fördelas vid en eventuell bodelning. Allt som den ena parten hade med sig in i relationen får denne part behålla och ingår inte i en bodelning. Det kan exempel röra sig om en bostad där ena parten flyttar in till den andra, då är ägarförhållandet tydligt reglerat i lag. Det finns dock tillfällen som kan skapa problem i en framtida bodelning som man kanske inte alltid tänker på.

Samboegendom i praktiken

Exempelvis om Kalle hyr sin lägenhet i andra hand av en kompis, där Emma flyttar in och blir sambo med Kalle. Med tiden så visar det sig att Kalles kompis inte har för avsikt att ha kvar lägenheten utan säljer den till Kalle till ett schysst kompispris. Kalle står nu som ägare till bostaden som han och Emma bor i. Kalle har dock inte tillräckligt med kontanter vid köpet av bostaden utan tar ett lån som han och Emma tillsammans betalar ränta och amortering på. Om Kalle och Emma nu skulle separera och en av dem begär en bodelning enligt sambolagen så är frågan om den gemensamma bostaden utgör samboegendom eller om det är Kalles enskilda egendom? Emma som studerat på universitet under samborelationen har heller inte kunnat bidra med kontanter avseende parets hemmabiosystem eller dubbelsängen som de införskaffat. Vad händer med det gemensamma bohaget då paret separerar?

Det är troligt att Kalle kan behöva lösa ut Emma från bostaden då bostaden införskaffats för gemensamt bruk, det är också troligt att Kalle och Emma får dela på den teknikutrustning som Kalle köpt då det utgör det gemensamma bohaget, alltså samboegendom.

Samboavtal kan vara en försäkran

Om Kalle och Emma hade reglerat sina ägarförhållanden i ett avtal så hade egendom de införskaffat kunna utgöra enskild egendom. I ett sådant scenario så kan egendomen inte komma att omfattas av bodelningen. För Emma hade de inneburit en nackdel då samboegendomen att fördela att blivit betydligt mindre och hennes andel likaså. För Kalles del hade situationen varit det omvända och han hade inte behövt reglera samboegendomen ekonomiskt med Emma då den istället hade utgjort hans enskilda egendom. Det kan dock vara svårt att redan i inledningsskedet ta ställning till att ett samboavtal behöver upprättas men det kan komma att förenkla mycket i det hänseendet att egendomsförhållanden redan är reglerade innan en separation kan komma att uppstå. Ett samboavtal, om något, skyddar således mot eventuella tvister om egendom.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende