Vill du arbeta med avancerad familjerätt på nationell och internationell nivå?

Circle

01

Vill du utvecklas till att bli specialist inom familjerätt?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

PÅ SVENSK FAMILJEJURIDIK ARBETAR SPECIALISTER

Att vara jurist och specialist innebär att ha ett gediget intresse för just det specifika rättsområde som man är verksam inom. Det handlar inte om att ha rätt i alla lägen utan snarare att varje klient får det resultat som den önskar. Nyckeln till framgång är ett team där samtliga arbetar målmedvetet med våra klienters bästa framför sig. Vi utnyttjar det kollegiala lärandet så att varje specialists kompetens blir hela byråns kompetens. Våra prestationer bedöms utifrån huruvida våra klienter, dels är nöjda, men klienterna ska även ha fått fullt utslag i sakfrågan oberoende av hur förutsättningarna egentligen var. Vi prioriterar klienten alla dagar i veckan, året om.

På Svensk Familjejuridik arbetar jurister med lägst en Jur.kand men de flesta av våra anställda har en examen på avancerad nivå med inriktning mot familjerätt. Flera av våra jurister har internationell erfarenhet som de fått under juristutbildningen eller efter att de tagit sin examen. Svensk Familjejuridik tillhandahåller internutbildning för samtliga nyanställda som fokuserar på vårdnadstvister, arvsrätt och bevisbördans placering vid tvistemål. För de jurister som för Svensk Familjejuridiks räkning processar i domstol finns internutbildning med fokus på de strikt processuella aspekterna kombinerat med ett program baserat på den samlade erfarenheten och kompetensen inom verksamheten.

Juristerna på Svensk Familjejuridik arbetar främst inom tre områden; En första bedömning av ärendet, juridisk handläggning av ärendet och processrätt.

Sara Sandström, utredande jurist i familjerätt

Jag förstod inte hur lång väg jag hade kvar att gå innan jag började på Svensk Familjejuridik, då insåg jag att det fanns tusen aspekter av det jag tidigare trodde var hundra.

Tomas Johansson, jurist familjerätt

Svensk Familjejuridik har ett centrerat arbetssätt där klienten har full fokus. Det är oerhört motiverande med ett team som går all-in på att lösa uppgifter precis i linje med klientens önskemål. Det gör uppgiften än mer stimulerande och utvecklande.

Alexander Falk, jurist familjerätt

Det är en sak att kunna rättspraxis men en annan att alltid veta hur den används till fördel för våra klienter. Där tycker jag att vi på Svensk Familjejuridik regelbundet överträffar oss själva.

Vill du bli en del av oss?

Här publicerar vi lediga tjänster. Vi söker medarbetare som är lika engagerade och intresserade av familjerätt som vi är.

Om det saknas lediga tjänster kan du skicka in en spontanansökan här: jobb@svenskfamiljejuridik.se

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss