JURIDISKA DOKUMENT

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Juridiska dokument

Separation som sambo

Samboavtal tydliggör hur boende och bohag ska fördelas vid en eventuell separation. Om boendet och möbler har införskaffats för gemensamt bruk ska de i regel ingå i en bodelning om någon av parterna begär detta. Det innebär att det kan bli stora ekonomiska orättvisor om ena parten stått för merparten av kostnaderna.

Äktenskapsförord avseende enskild egendom

Äktenskapsförord reglerar all egendom som makarna har och avgör vad som ska betraktas som enskild egendom i händelse av skilsmässa. Det kan finnas egendom som man vill ska stanna kvar i släkten som exempelvis fritidshus eller släktgårdar. Enligt likadelningsprincipen ska makar dock dela lika på nettoförmögenheten vid en eventuell skilsmässa så att de efter äktenskapsskillnad har lika stor förmögenhet.

Gåvobrev och villkor

Gåvobrev är ett dokument som visar att du fått något i gåva. Det kan vara bra att upprätta om du med din gåva vill förtydliga att det inte rör sig om ett förskott på arv. Det handlar om gåvor till ett större värde, både fast och lös egendom. Det går också att villkora gåvan om du inte vill att den ska säljas vidare eller pantsättas. Om du ger bort en gåva till någon som är gift kan du i ditt gåvobrev göra gåvan till enskild egendom så att mottagaren får behålla gåvan i händelse av skilsmässa.

Skuldebrev reglerar ekonomiska förhållanden

Skuldebrev kan användas för att reglera ojämlika ekonomiska förhållanden i en samborelation eller inom ett äktenskap. Om ett par köper en gemensam bostad där den ena parten står för kontantinsatsen kan den andra parten med tiden återbetala summan eller så får den part som betalat insatsen tillbaka pengarna när fastigheten säljs.

Framtidsfullmakt avseende egendom och kapital

Framtidsfullmakt är ett komplement till god man eller förvaltare och upprättas för att ge dig skydd i framtida situationer. Om du i framtiden till följd av sjukdom inte själv kan fatta beslut kring din egendom och ditt kapital kan du redan nu utse någon som får en fullmakt att göra detta åt dig.

Testamente och arv

Testamente upprättas om man själv vill styra i arvsfrågor som annars regleras via en given arvsordning. Bröstarvingar, det vill säga barn, kommer alltid att få sin arvslott. Om det finns familjeförhållanden som är komplicerade kan ett testamente vara bra för att reglera hur din egendom och dina tillgångar ska ägas och förvaltas när du gått bort. Det finns regler för hur ett testamente ska utformas och eftersom det är en värdehandling är det viktigt hur den förvaras.

Bouppteckning och boutredning

Bouppteckningen är dels mötet där man redogör för dödsboets skulder och tillgångar men även den handling som upprättas i anslutning till mötet. Bouppteckningen är nödvändig för att arvet ska kunna delas ut och det första steget i en boutredning. Det ska framgå vilka som är ägare i dödsboet, testamentstagare och arvingar. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket.

Bodelning vid dödsfall, skilsmässa och separation

Bodelning kan vara aktuellt i flera olika situationer som exempelvis efter dödsfall, vid skilsmässa eller samboseparation men även under ett pågående äktenskap. När en person avlider upprättas ett dödsbo där eventuella tillgångar sedan kan delas mellan arvtagare. Om man begär äktenskapsskillnad ska all egendom som är att betrakta som giftorättsgods bodelas mellan makarna. Om sambor separerar och det saknas ett samboavtal kan bodelning ske om en av parterna begär detta. Då ingår boende och bohag som införskaffats för gemensamt bruk under samborelationen.

Få en gratis rådgivning

Ring oss på 0771–299000 eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss

Behöver du hjälp?

Kontakta oss