HAR DU FRÅGOR OM GÅVOBREV?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

VAD ÄR ETT GÅVOBREV?

Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas i syfte att visa att man fått något i gåva. Ett gåvobrev kan vara bra när man vill ge bort något värdefullt i gåva. En större gåva till barn eller barnbarn ses som ett förskott på arv, om man inte bestämt annat, vilket innebär att värdet på din gåva ska räknas av från det framtida arvet.

Om man upprättar ett gåvobrev kan man i handlingen tydliggöra huruvida din gåva är att betrakta som förskott på arv eller inte. I ett gåvobrev ska det även klart framgå vem som är givare och vem som är tagare.  Det ska även framgå vilken egendom som din gåva avser samt eventuella villkor som du har för överlåtelsen i gåvobrevet. Båda parter behöver signera dokumentet varpå det kan vara bra att upprätta ett gåvobrev innan din gåva lämnas över.

När behövs ett gåvobrev?

Det kan vara praktiskt med ett gåvobrev under vissa omständigheter. Om du exempelvis inte vill att gåvan ska säljas vidare inom en viss tidsram kan detta anges i ditt gåvobrev. Om du har flera barn så kan ett gåvobrev förhindra oklarheter kring hur arvet ska fördelas i framtiden. Du kan också reglera villkor för vilken ålder ditt barn ska ha uppnått innan din gåva överlämnas.

Huvudregeln är att alla gåvor som man ger till sina barn ska avräknas på arvslotterna den dagen som man går bort. Tanken är att det ska finnas en rättvisa mellan barnen men ett gåvobrev kan kringgå tanken om rättvisa.

Det är enbart i lag tvingande att skriva ett gåvobrev när fastigheter ska överlåtas genom gåva. Om du dessutom vill att fastigheten ska förbli i den egna släkten behöver det i gåvobrevet framgå att gåvan är en enskild egendom. Vid överlåtelse av fastighet behöver detta registreras hos berörda myndigheter, bland annat hos Skatteverket och Lantmäteriet. Det är givaren som ansvarar för att överlåtelsen registreras vid rätt myndigheter.

Behöver du hjälp?

Om du vill ge en större gåva kan det vara svårt att veta hur det påverkar eventuella arvtagare och arvslotter. Det kan vara svårt att veta huruvida gåvan ska betraktas som ett förskott på arv eller inte vilket innebär att du kan klargöra det i ett gåvobrev. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara oklarheter och även hjälpa till med att upprätta gåvobrev. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på frågor kring gåvobrev och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss