HAR DU FRÅGOR OM FRAMTIDSFULLMAKT?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

FRAMTIDSFULLMAKT

En framtidsfullmakt upprättas för att ge skydd i framtida situationer där man inte längre själv kan fatta riktiga beslut kring sig själv och sin egendom. Avsikten med att upprätta en framtidsfullmakt är att det ska kännas tryggt inför framtiden då någon som man litar på får ta hand om ens angelägenheter.

I huvudsak är en framtidsfullmakt ett alternativ till god man och förvaltare. Det innebär att det är du själv som bestämmer vem som ska fatta beslut i ditt ställe om du själv är förhindrad till följd av fysisk eller psykisk sjukdom. En framtidsfullmakt syftar till att ge en ökad integritet liksom självbestämmande i ekonomiska och personliga angelägenheter som rör dig. Det kan handla om mindre saker som att teckna TV eller telefonabonnemang till att förvalta egendom och kapital.

Krav på en framtidsfullmakt

Du behöver vara 18 år för att upprätta en framtidsfullmakt. Det ska vara ett skriftligt dokument och det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt. Det måste även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare och vilka angelägenheter som din framtidsfullmakt omfattar. Om du utser fler än en person som fullmaktshavare behöver det framgå vilken deras inbördes relation är, alternativt att de har olika befogenheter över särskilda områden. Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Framtidsfullmakten ska träda i kraft när du själv inte kan företräda dina intressen på grund av varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd är så dåligt att fullmakten börjar att gälla. Denna fråga kan du dock överlämna till en domstol att avgöra och skriva in i din framtidsfullmakt att du överlåter beslutet om ikraftträdandet till rätten. Det innebär att innehavaren för din framtidsfullmakt får ansöka i rätten om att framtidsfullmakten ska börja gälla. Ansökan kommer då att prövas av tingsrätten på den ort där du är folkbokförd.

En framtidsfullmakt kan återkallas om du återfår din beslutsförmåga. Om någon i din närhet däremot uppfattar att din fullmaktshavare inte sköter sina åtaganden kan den personen istället vända sig till överförmyndaren i din hemkommun. Överförmyndaren i sin tur har möjlighet att begära in en redovisning från din fullmaktshavare. Om överförmyndaren bedömer att din fullmaktshavare missköter sina åtaganden kan överförmyndaren återkalla fullmakten.

Behöver du hjälp med framtidsfullmakt?

Det finns många framtida situationer där en framtidsfullmakt kan komma att vara aktuell. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara hur en framtidsfullmakt fungerar men även hjälpa till att upprätta den. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på framtidsfullmakter och för en kostnadsfri bedömning så kan du klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss