Familjerätt – fråga en specialist

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

FRÅGA EN FAMILJERÄTTSJURIST

Svensk Familjejuridik är en specialistbyrå i familjerätt och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden inom rättsområdet. Familjerättsliga frågor och ibland tvister löses av byråns jurister i familjerätt, oftast utanför domstol, men ibland behövs domstolsprocesser och då företräder våra familjerättsjurister självklart också i domstol. 

Några av de vanligaste uppgifterna som våra jurister i familjerätt dagligen hanterar är bland annat,

  • Tvister om vårdnad av barn

  • Tvister om umgänget med barn

  • Tvister om bodelning

  • Tvister om fördelning av ärv och tolkning av testamente

  • Förhandlingar om förlikning eller uppgörelser

  • Förhandling om äktenskapsförord, testamente, bodelning eller skuldebrev inom familjen

Vad är ett vanligt ärende?

Vi hanterar ofta ärenden om bodelning efter äktenskapsskillnad eller tvister om vårdnad av barn eller umgänge med barn. Våra familjerättsjurister företräder privatpersoner i olika faser i livet och innehar en gedigen kompetens inom rättsområdet, såväl när familjerätten endast rör svensk lagstiftning men väl även när internationella förordningar och utländsk lag blir aktuellt. Då familjeärenden har en unik prägel på livet och oftast rör stora personliga värden eller stora ekonomiska värden så kan det vara en bra idé att låta en specialist i familjerätt (gratis) bedöma ditt ärende. Vill du ha gratis bedömning på ditt ärende? Klicka här.

Behöver du hjälp?

Våra familjerättsjurister har specialkompetens inom familjerätt och kan hjälpa dig med alla ärenden inom familjerätt. Om en situation uppstår i livet såsom exempelvis fråga om bodelning, vårdnad av barn eller ärv så är det oftast en stor fördel att anlita en specialiserad familjerättadvokat eller specialistjurist i familjerätt, det kan vara en fördel att bli företrädd av ett professionellt yrkesverksamt juridiskt ombud som är specialiserad i just det aktuella rättsområdet, vi kan bedöma ditt ärende utan kostnad. Bedömer vi att det finns grund att ifrågasätta rättsförhållandet så framför vi det till dig.

Vi bedömer ditt ärende kostnadsfritt och du kan kontakta oss här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss