Vad är familjerätt?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Familjerätt

Familjerätt eller humanjuridik som ibland används som begrepp, reglerar i korthet det juridiska förhållandet mellan släkt och familjemedlemmar. Det handlar om olika frågor som kan ha inverkan på vardagen som behöver lösas utifrån den livssituation som man befinner sig i. Det kan exempelvis handla om att man vill flytta ihop eller ingå äktenskap med sin partner. Familjen kanske ska utökas med barn, det finns barn sedan tidigare eller så kan man förlora en närstående. I stort sett alla människor berörs någon i livet av familjerättsliga regleringar och kan komma att påverkas juridiskt av dessa.

Att bli sambo eller gifta sig

Att flytta ihop innebär att ena två tidigare hushåll till ett och bli sambor. Det betyder att bostad och eventuellt bohag ska delas med varandra. Ibland kan det finnas behov av att reglera de rättsliga förhållandena i ett samboavtal för att känna sig trygg med sitt val. Det kan i efterhand uppstå frågor kring den gemensamma bostaden och hur det ekonomiska förhållandet ska regleras i händelse av separation. Likaså om man väljer att ingå äktenskap kan det finnas önskemål eller behov av att reglera egendom och rättsförhållanden i relationen inom ett äktenskapsförord, speciellt om det finns barn sedan tidigare förhållanden alternativt om det råder en stor ekonomisk obalans i förhållandet.

Vårdnad, boende och umgänge

När familjen utökas med barn ska vårdnadsförhållandena regleras om föräldrarna inte är gifta och eventuella frågor om boende och umgänge kan behöva lösas om föräldrarna inte lever tillsammans. Den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnet får trygghet, utbildning, fostran och omvårdnad som barnet behöver men även ombesörja att barnet har en god kontakt med den andre föräldern. Det är inte alltid helt lätt att få ett bra och fungerande samarbete med en före detta partner.

Att skiljas eller separera

Vid skilsmässor och separationer kan det behövas hjälp med bodelningen av giftorättsgodset och särskilja det som kan betraktas som enskild egendom. Det är dagen då ansökan om skilsmässa registreras vid tingsrätten som är den dag som kommer representera makarnas egendomsförhållanden. Det kommer också löpa en betänketid på 6 månader i vissa fall innan dom på äktenskapsskillnad kan meddelas. Om det är ett samboförhållande som ska upphöra är det den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, som ska fördelas.

När någon går bort

När en närstående går bort behöver de efterlevande göra en bouppteckning där man delar upp den avlidnes tillhörigheter. Det kan vara en känslomässig process men även juridisk svår beroende på vilka efterlevande som finns. Inom familjerätten kallar man förfarandet för arvsskiften och hur det ska gå till regleras i lag. Ibland kan den avlidne ha testamenterat arvet till någon eller flera av de efterlevande.

Specialiserade på familjerätt

Svensk Familjejuridik är specialiserade på familjerätt och verksamma i hela landet. Vi kan med vår erfarenhet och kompetens företräda våra klienter både i och utanför domstol. Vår personal är dagligen aktiva inom olika områden som reglerar familjerättsliga frågor. Vi kan med vår erfarenhet och specialistkompetens finna lösningar som är anpassade utifrån just din situation vare sig det handlar om arvstvister, frågor relaterade till ditt barns vårdnad, boende och umgänge eller att upprätta för dig viktiga juridiska dokument såsom samboavtal, äktenskapsförord eller ett testamente.

Internationella erfarenheter

Det är inte längre så ovanligt att familjerättsliga spörsmål kan sträcka sig över landsgränser där hänsyn behöver tas till internationella aspekter. Vi lever i en alltmer globaliserad tid och människor kan lättare förflytta sig mellan länder. Den internationella familjerätten kan handla om boende, umgänge och vårdnad av barn där föräldrarna har olika hemländer, medborgarskap och hemvist.

Det kan röra sig om barn som olovligen hålls kvar eller förs bort mot den ena förälderns vilja. Det kan även röra sig om bouppteckningar, bodelningar eller arvskiften där det förekommer egendom eller kapital i olika länder. Det kan också handla om att ingå äktenskap eller att skilja sig.

Skilda lagstiftningar

Lagstiftning och praxis avseende familjerätt kan skilja sig kraftigt åt i olika länder och vi på Svensk Familjejuridik har erfarenhet och kompetens att arbeta internationellt med familjerättsliga frågor. Kontakta oss gärna om Ni vill ha ytterligare information om hur vi kan hjälpa er inom familjerätt.

Få en gratis rådgivning

Ring oss på 0771–299000 eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss

Behöver du hjälp?

Kontakta oss