FAMILJENS JURISTER

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

FAMILJENS JURISTER

Vi på Svensk Familjejuridik finns tillhands när det uppstår situationer i livet där man behöver vägledning eller hjälp i olika frågor som rör familjerätt. En familjejurist kan hantera alla livets olika skeenden utifrån de juridiska konsekvenserna som de olika situationerna medför.

Det kan handla om att flytta ihop som sambor eller att ingå äktenskap. Din familj kanske utökas med ett eller flera barn. Ibland blir det heller inte som man tänkt sig och det uppstår situationer där man som gift par eller sambor väljer att gå skilda vägar. Det medför frågeställningar kring de gemensamma tillgångarna liksom betydande förändringar kring barnens situation.

Vi är gärna familjens jurist genom livets olika faser och kan bistå med avtal och juridisk vägledning kring de frågeställningar inom familjerätten som dyker upp. Svensk Familjejuridik kan även bistå med hjälp i livets svåra stunder när någon närstående går bort. Det är en jobbig situation att befinna sig i när sorgen vilar tung
och det behöver vidtas juridiska åtgärder kring dödsbo och bouppteckning. Vi är gärna familjens jurist i även dessa stunder och kan med vår erfarenhet vägleda och hantera de juridiska spörsmålen så att din familj kan sörja i lugn och ro.

När det uppstår situationer i livet som man inte riktigt vet själv hur de ska hantera juridiskt är det viktigt att få stöd av en familjerättsadvokat eller familjejurist. Vi åtar oss ansvaret att vara familjens jurist och bistå med stöd och vägledning genom livets alla skeenden.

Har du frågor om familjerätt?

Om du har funderingar eller en önskan om att ändra i familjens juridiska relationer är du välkommen att kontakta oss. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara frågor som rör familjerätt. För att få kontakt med våra familjejurister som är specialister och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss