Ekonomisk familjerätt

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Ekonomisk familjerätt

Byråns jurister har specialistkompetens inom den ekonomiska familjerätten och hanterar
dagligen ett stort antal familjerättsliga frågor som har stor ekonomisk betydelse.

Samboavtal

Om du planerar att bli sambo eller ingå äktenskap kan vi hjälpa till med de juridiska frågor som ni båda kommer att beröras av. Det kan vara avgörande med ett samboavtal eller ett äktenskapsförord om er relation någon dag skulle upphöra. Det är speciellt viktigt om ni planerar att köpa en gemensam bostad men har olika ekonomiska förutsättningar vilket kommer generera en ekonomisk obalans om ni med tiden skulle vilja gå skilda vägar. Det påverkar också egendom som kan bli att betrakta som giftorättsgods i händelse av skilsmässa.

Dödsbo och arv

Andra tjänster som vi utför kan vara att ta hand om någons dödsbo och utreda arvsfrågor. När någon närstående går bort kan det vara svårt nog att få det dagliga att fungera. Då kan det vara besvärligt att sätta sig in i alla familjerättsliga frågor kring ett dödsbo och hur det fungerar med kvarlåtenskapen. Byrån kan ta hand om alla juridiska aspekter kring en närståendes dödsfall så att du och din familj kan få ägna er åt det känslomässiga och bearbeta sorgen kring en familjemedlems bortgång. Vi kan göra bouppteckning, boutredningar, bodelning och hjälpa till med arvskiften.

Testamente

Behöver du hjälp att med att upprätta ett testamente så kan byrån både upprätta dokumentet och förvara det åt dig. Ett testamente kan vara bra om du vill ge bort specifik egendom eller kapital till någon enskild och i viss mån kringgå den legala arvsordningen. Det kan också vara bra om du vill behålla viss egendom såsom släktgård eller sommarstuga i familjens ägo att du säkrar detta i ett gåvobrev eller i ett testamente genom att tydliggöra att det är en enskild egendom du överlåter. På så vis kan inte egendomen ingå i en bodelning i händelse av att personen du har överlåtit egendomen till sedan skiljer sig.

Gåvobrev och skuldebrev

Vi upprättar även andra juridiska dokument som gåvobrev, skuldebrev, och framtidsfullmakter vid behov. Ett gåvobrev kan vara bra för att förtydliga vilken gåvan är samt hur gåvan ska betraktas i förhållande till arv.

Internationell familjerätt

Det är inte ovanligt att familjerättsliga spörsmål kan sträcka sig över landsgränser där hänsyn behöver tas till internationell lagstiftning, förordning eller lokal lagstiftning. Det kan handla om bouppteckningar, bodelningar eller arvskiften där det förekommer egendom i olika länder med olika lagstiftningar som följd.

Det kan också handla om att ingå äktenskap eller att skilja sig över landsgränserna. Lagstiftningen avseende familjerätt kan skilja sig kraftigt åt mellan olika länder och vi på Svensk Familjejuridik har internationell erfarenhet av dessa frågor.

Kontakta oss gärna om Ni har ekonomiska frågor om familjerätt.

Få en gratis rådgivning

Ring oss på 0771–299000 eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss

Behöver du hjälp?

Kontakta oss