Bodelning

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

NÄR ÄR EN BODELNING AKTUELL?

En bodelning kan bli aktuell efter dödsfall, vid skilsmässa eller samboseparation eller under ett pågående äktenskap.

Bodelning vid dödsfall

När en person avlider görs först en bouppteckning, under förutsättning att den avlidne var gift eller sambo, och därefter en boutredning. Delägarna till dödsboet bör därför så snart som möjligt enas om ett ombud vilket tingsrätten kan förordna som bodelningsman utifrån dödsboets begäran. Dödsboet är en egen juridisk person som kan ha tillgångar och skulder. Skulder kan inte gå i arv. Dödsboet förvaltas av en boutredningsman som ansvarar för att bodelning sker. Bodelningen förrättas sedan mellan efterlevande maken / makan och arvingarna.

Bodelning vid skilsmässa

Det gemensamma giftorättsgodset är det som ska bli föremål för bodelning vid en skilsmässa. Detta med utgångspunkt i det egendomsförhållande som råder då ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten. När gifta makar skiljer sig kan ett äktenskapsförord styra hur bodelningen ska gå till. Om ett sådant avtal saknas är utgångspunkten att tidigare makar ska dela lika på den egendom som ingår i giftorättsgodset. Det innefattar all egendom inom ramen för ett äktenskap som inte är att betrakta som enskild. När avdrag gjorts för respektive persons skulder ska den egendom som betraktas som giftorättsgods fördelas lika i en bodelning. Om den ena maken/makan får fastigheter eller egendom till ett större värde än den andra så ska den maken ge mellanskillnaden i pengar till maken/makan med saker till ett mindre värde. Egendom kan vara enskild till följd av ett äktenskapsförord eller genom ett villkor i gåvobrev eller testamente. Det kan finnas behov av att i framtiden kunna styrka att bodelning skett varpå en bodelningshandling bör upprättas. Om fast egendom såsom fastigheter ingår i bodelningen ska en formell bodelning göras om fastigheten ska övertas av en av makarna. En bodelning behöver inte göras om det saknas giftorättsgods utan makarna har enskild egendom och ingen av de båda vill överta bostad eller möbler från den andre parten.

Bodelning vid separation från sambo

När sambor separerar kan det finnas ett samboavtal som reglerar hur bodelningen ska gå till. Om avtal saknas så ska en bodelning ske om någon av parterna begär detta. I en bodelning för en samborelation som upphör ingår endast den gemensamma bostaden och bohag.

Bodelning under pågående äktenskap

Om gifta makar bestämmer sig för att göra en bodelning måste detta anmälas till Skatteverket. Även om ni är ett gift par och inte har tänkt att skilja er kan ni genomföra en bodelning i syfte att fördela tillgångarna mer rättvist. Makar kan exempelvis vilja överlåta egendom eller del av egendom till varandra under pågående äktenskap vilket innebär att överlåtelsen inte beskattas. Den ena parten kanske startar ett eget företag och riskerar att skuldsätta sig för företagets räkning.

Behöver du hjälp med bodelning?

Det finns många olika regler och olika situationer där en bodelning kan vara aktuell. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara hur en bodelning fungerar men även hjälpa till med genomförandet. Vi ledsagar regelbundet våra klienter genom processen. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på bodelning och för en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss