Arv & arvskifte

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner
Arv

VAD ÄR ARV?

Arvsrätt är ett samlingsbegrepp för de lagar som styr vilka som har rätt till ett arv. Ett arv är den kvarlåtenskap eller med andra ord den egendom och det kapital som tillhört en avliden person. Kvarlåtenskapen fördelas i arv och olika arvslotter beroende på hur många, och vilka, arvingar som finns.

Hur fördelas arv?

Ett arv är således den egendomsöverföring som sker enligt regler i Ärvdabalken och följer den legala arvsordningen. Endast en person som lever vid arvöverlåtarens död kan få ett arv, även om personen bara lever för ytterligare en kort stund. De kategorier av anhöriga som har rätt till ett arv rangordnas i en arvsordning. Det finns en specialregel för ofödda barn som kan ärva en förälder som avlider innan barnet har fötts. Den vanligaste arvtagaren är make/maka, barn och andra släktingar. Det finns också möjlighet att testamentera visst arv till någon som inte är arvtagare enligt den legala arvsordningen, både i och utanför släkten.  Det är dock inte möjligt att göra bröstarvingar arvlösa utan barn till den avlidne har en absolut arvsrätt och kommer att få en arvslott om det finns ett arv att fördela. Om den avlidne var gift, inte efterlämnar något testamente och det bara finns gemensamma barn kommer änkan/änklingen att ärva allt. De gemensamma barnen får då vänta på sin arvslott till dess att båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn är beteckningen på de barnen till en make/maka som inte den andre maken/makan är förälder till. Om den avlidne har så kallade särkullbarn, kommer dessa barn ha rätt att få ut sitt arv omedelbart. Sambor har ingen arvsrätt och kommer endast att ärva om det finns ett testamente. Även gifta makar kan inskränka den andres arvsrätt via ett testamente.

Förskott på arv

Om någon vill dela med sig av pengar och egendom innan döden är förskott på arv ett sätt att göra det på. Detta förskott på arv bör regleras skriftligt genom ett gåvobrev för att undvika missförstånd och konflikter med andra arvtagare. I regel kommer detta förskott på arv att räknas av arvslotten vid arvskiftet om det inte tydligt framgår i gåvobrevet att gåvan inte ska betraktas som ett förskott på arv utan just som en gåva.

Arvskifte

När arvingar delar upp tillgångar mellan varandra kallas det för att skifta boet. Ett arvskifte är ett skriftligt avtal som talar om vem som får vad när arvet fördelas. Det finns ingen tidsbegränsning på när ett arvskifte ska göras. Det är dock bra att upprätta ett arvskifte så snart arvingarna är överens så att dödsboet kan upplösas. I arvskiftet ska de tillgångar som har ett högt värde eller kräver ett ägarbyte av något slag ingå som exempelvis fonder, aktier och fastigheter. I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte.

Behöver du hjälp?

Om någon närstående avlidit kan det vara svårt att veta hur det fungerar med arv. Det kan också vara svårt att veta hur det blir med egendom som man själv lämnar efter sig när man går bort. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara arvsfrågor och även hjälpa till med arvskiften. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på arvsfrågor och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss