HAR DU FRÅGOR OM ÄKTENSKAPSFÖRORD?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Äktenskapsrätten reglerar all egendom som makarna har. Likadelningsprincipen innebär att makarna ska dela lika på nettoförmögenheten vid en eventuell skilsmässa så att de efter äktenskapsskillnad har en lika stor förmögenhet.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar och blivande makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom i äktenskapet. Motsatsen till enskild egendom är giftorättsgods som då fördelas lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa. Äktenskapsförord kan finnas i flera upplagor och upprättas även under pågående äktenskap. Äktenskapsförordet behöver registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. I äktenskapsbalken finns jämkningsregler som ska tillämpas om de vanliga reglerna leder till ett oskäligt resultat vid en äktenskapsskillnad. Ett äktenskap upplöses antingen genom den ena makens död eller genom just äktenskapsskillnad.

När behövs ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet kan reglera exempelvis fastigheter, besparingar på bankkonto eller aktier i ett familjeföretag men även all egendom som en person äger. Det kan finnas egendom som man vill ska stanna i släkten som exempelvis fritidshus eller en släktgård som nedärvts i generationer. Då reglerar man detta i ett äktenskapsförord så att egendomen blir enskild och ska således inte betraktas som giftorättsgods om äktenskapet skulle upphöra. Det innebär att särkullbarn kan ärva exempelvis fastigheter om en förälder gå bort även om föräldern är omgift.

Äktenskapsförord kan också vara bra om ena maken riskerar att skuldsätta sig eller har skuldsatt sig. Om exempelvis en av makarna har fordringsägare och är skuldsatt kan ett äktenskapsförord i vissa fall förhindra att tillgångar som annars skulle varit giftorättsgods, används till att reglera makens/makans skulder.

Behöver du hjälp med äktenskapsförord?

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man ingår äktenskap eller för den delen under ett pågående äktenskap. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara hur äktenskapsbalken fungerar men även hjälpa till med att upprätta ett äktenskapsförord. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på äktenskapsförord och för en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss